tripadvisor
motiv Historie

Poslední Budovcův otčenáš
28. 8. 1551 - 21. 6. 1621

Dům ve kterém se náchází tato kavárna byl postaven v gotickém slohu, tedy ve 14. století, za vlády českého krále a římského císaře Karla IV. V průběhu dalších staletí měnil dům své majitele a v roce 1617 se stal majetkem českého šlechtice pana Václava Budovce z Budova (28. 8. 1551 a 21. 6. 1621). Rodinným sídlem Budovců byl hrad Budov (7 km vých. od Bochova u Karlových Varů). Tento hrad byl prvně připomínán již v r. 1390, jako majetek pana Lva z Budova.

Václav Budovec z Budova se zůčastnil povstání českých stavů proti císaři Ferdinandu II., kteří si zvolili českým králem Ferdinanda Falckého (“Zimní král”). Po porážce na Bílé hoře (1620) byl pan Budovec z Budova spolu s dalšími 26 českými pány popraven před Staroměstskou radnicí (21. 6. 1621). Ještě těsně před popravou doufal, že císař mu udělí milost - nestalo se tak, s pohnutím tedy musel vyslechnout rozsudek:
“Václavu Budovcovi, svobodnému to pánovi z Budova, direktorovi, toliko ruka a hlava uťata, tělo pak rozčtvrceno a na rozcestí rozvěšeno býti mělo, z milosti však císařské toliko stát bude a hlava na věži mostu přibita býti má.”
Před popravou přemlouvali jezuité pana Budovce, aby se obrátil na katolickou víru, marně. Podle pamětí Kata Mydláře vystupoval Budovec zvolna na popravčí lešení - co krok, to verš z otčenáše.... Do hukotu bubnů početných tamborů stačil ještě zvolat:
“Mé šediny hle, jaká vás čest očekávala, abyste mučednickou korunou poctěny byly.”

Po Budovcově smrti zůstal tento dům v držení jeho vdovy - nebyl zkonfiskován. Později, v roce 1628 jej Anna Budovcová z Budova prodala hraběnce Anně Marii z Nagerollu.

Během dalších staletí dům ještě několikrát střídal majitele, přitom byl architektonicky upravován - v 18. století například dostal barokní fasádu, v roce 1800 byly zřízeny pavlače ve dvoře. V roce 1918 zakoupili dům manželé Hlaváčkovi. V roce 1927 nechali na vlastní náklady zhotovit sochu Budovce. Antonín Hlaváček vlastnil firmu na výrobu harmonik “Helligon”.

home

 

 

 

 

 

 

 

 

english.....cesky

o nas

historie

kontakt

foto galerie

MENU

facebook